Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie zaprasza na zawody ujęte w terminarzu centralnych zawodów strzeleckich PZŁ II Warszawski Puchar Benelli”, które odbędą się na strzelnicy myśliwskiej w miejscowości Suchodół w dniu 24 sierpnia 2019 r.

Aby uczestniczyć w zawodach należy wpłacić wpisowe w wysokości 150 zł, przelewem na konto ZO

PZŁ w Warszawie nr 89 1050 1038 1000 0022 4999 1445 do dnia 20 sierpnia br. w tytule przelewu prosimy

podać: benelli, imię i nazwisko zawodnika oraz nr legitymacji PZŁ.

Ilość zawodników jest ograniczona, a o udziale w zawodach decyduje kolejność wniesionych wpłat.

Program zawodów:

08:00-09:00 – Wydawanie nr startowych

09:00- 09:30 – Otwarcie zawodów

10:00- Rozpoczęcie strzelań

REGULAMIN ZAWODÓW