HIT THEM ALL!

 Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie zaprasza na zawody ujęte w terminarzu centralnych zawodów strzeleckich PZŁ „II Warszawski Puchar Benelli”, które odbędą się na strzelnicy myśliwskiej w miejscowości Suchodół w dniu 24 sierpnia 2019 r. Aby uczestniczyć w zawodach należy wpłacić wpisowe w wysokości 150 zł, przelewem na konto ZO PZŁ w Warszawie nr 89 1050 1038 1000 0022 […]

Read more