Biorąc pod uwagę dotychczasową i przyszłą współpracę Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie z Siłami Zbrojnymi RP, oraz możliwą realizację projektu „Myśliwi dla Obronności”, postanowiono ustalić stawkę wstępu na strzelnicą myśliwską w Suchodole dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w wysokości ulgowej 10zł za 1 godzinę korzystania ze strzelnicy.

Zapraszamy serdecznie!

grafika: https://terytorialsi.wp.mil.pl/