Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie serdecznie zaprasza na zawody strzeleckie: „PUCHAR KLASY C”.

Zawody odbędą się 29 czerwca 2019 r. na strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Warszawie w miejscowości Suchodół.
Celem Zawodów jest rozpowszechnianie strzelectwa myśliwskiego, integracja myśliwych i sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich oraz wyłonienie zdobywcy Pucharu Klasy C.

Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą osoby, których staż w PZŁ nie przekracza pięciu lat i w tym czasie nie uzyskały klasy mistrzowskiej.

Warunkiem udziału w zawodach jest uiszczenie wpisowego w wysokości 150 zł na konto bankowe ZO PZŁ w Warszawie ( 89 1050 1038 1000 0022 4999 1445) do dnia 24 czerwca br. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nr legitymacji PZŁ.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ i obejmować będą pełny wielobój myśliwski.

Program zawodów:
08:00 – 09:00 – Wydawanie numerów startowych
09:15 – Otwarcie zawodów
10:00 – Początek strzelań, zgodnie z harmonogramem
16:30 – Zakończenie zawodów